Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 61/29/225, Đường Thư Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0928.000.111 - 0225.3.68.67.68 - Hotline: 0928.000.111

Fax:

TÌM KIẾM THEO YÊU CẦU

DTMB từ
~

TÌM KIẾM THEO DỰ ÁN

Có 148 dự án trong Thành phố