Nhà môi giới

Phạm Kim Tùng

Phạm Kim Tùng

Ngày sinh: 1995

Điện thoại: 0931.528.246

Chuyên viên tư vấn mua bán - Đầu tư các dự án đất nền tại Hải Phòng.

Chuyên viên tư vấn mua bán - Đầu tư các dự án đất nền tại Hải Phòng.

TÌM KIẾM THEO YÊU CẦU

DTMB từ
~

TÌM KIẾM THEO DỰ ÁN

Có 147 dự án trong Thành phố